Tietosuoja

Asiakasrekisteri

Rekisterin pitäjä:
mendIT Oy
Pöytäalhontie 47 b, 04430 Espoo
0444100200
asiakaspalvelu@mendit.fi
Y-tunnus 2764989-7

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen ylläpitäminen ja laskuttaminen.  Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on oikeutettu etu sekä rekisteröidyn suostumus.

 

Rekisterin tietosisältö  

Rekisteri sisältää asiakkaasta nämä tiedot: asiakkaan nimi, puhelinnumero, sähköposti ja laskutusosoite.

 

Rekisterin säännönmukaiset tiedonlähteet

Kaikki rekisterin tiedot kerätään asiakkaalta itseltään tilauksen vahvistuksen yhteydessä. Asiakas itse suostuu tällöin henkilötietojen antamisen rekisteriin. Asiakkaista ei kerätä mistään muualta tietoa, pelkästään se minkä he itse antavat.

 

Tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille. Tietoja ei käytetä markkinointiin.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteri pidetään salassa. Sen tietoihin pääsee vain rekisterinpitäjä.
Rekisteriä säilytetään sähköisesti ja ne ovat suojattuna ulkopuolisilta palomuurein ja muilla teknisillä suojakeinoilla.
Jos asiakas on luovuttanut tiedot paperiversiona, ne laitetaan lukittuun kaappiin, johon on pääsy pelkästään rekisterinpitäjällä.

 

Rekisteritietojen arkistointi ja hävittäminen

Rekisterin tiedot säilytetään kirjanpitoaineistossa kirjanpitolain velvoittaman ajan.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröity voi pyytää itseään koskevista henkilötiedoista kopiot itselleen. Tiedot toimitetaan heti kun mahdollista, noin viikon sisällä.
Omia tietoja voi korjata ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.
Tietoja voidaan poistaa rekisteröidyn vaatimuksesta tai asiakassuhteen päättymisen vuoksi, kuitenkin vain jos rekisterinpitäjällä ei ole lakisääteistä velvoitetta niiden säilyttämiselle.